GOMEZ is a company dedicated to the manufacturing of all kinds of articles for equitation since 1909.

Our company is located in Arzúa ("A Coruña" province) Galician center in the road from Santiago de Compostela to Lugo at the 38Km.

for more than a Century we have introduced the last technical innovations which allow us to place our products in the demanding European market, all that keeping the quality which characterize the best artisan work and which are the best introduction to our customers.

At present our factory is model, it has a workshop, a warehouse and a museum of leather from here we supply our customers with our products. In this catalogue web you can see all the GOMEZ products.Operación cofinanciada pola Unión Europea programa operativo FSE Galicia 2014-2020.
Contratación xestores de intemacionalización: (IG 166).

Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa Guarnicionería Hermanos Gómez S.L.
ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape para a contratación dun
xestor, ao abeiro da Convocatoria de axudas do Igape para a contratación de xestores
de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa
operativo FSE de Galicia 2014-2020, e incluidas no Obxectivo Temático 08 de conseguir
formación e un emprego de calidade.

Fondo Social Europeo, O FSE inviste no teu futuro.

Estas axudas teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais
en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral ao
mesmo tempo que se apoia ás pemes galegas no seu proceso de intemacionalización.
O resultado que se pretende é que os profesionais sigan contratados tras a súa participación
no programa, na mesma empresa ou noutras grazas a experiencia práctica recibida.


CO300C“Guarnicionería Hermanos Gómez S.L, foi beneficiaría da subvención IN417Z, co bono Eenerxia Peme, por un  porcentaxe do 80%, para Mellora da Iluminación Led”