Operación cofinanciada pola Unión Europea programa operativo FSE Galicia 2014-2020.
Contratación xestores de intemacionalización: (IG 166).

Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa Guarnicionería Hermanos Gómez S.L.
ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape para a contratación dun
xestor, ao abeiro da Convocatoria de axudas do Igape para a contratación de xestores
de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa
operativo FSE de Galicia 2014-2020, e incluidas no Obxectivo Temático 08 de conseguir
formación e un emprego de calidade.

Fondo Social Europeo, O FSE inviste no teu futuro.

Estas axudas teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais
en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral ao
mesmo tempo que se apoia ás pemes galegas no seu proceso de intemacionalización.
O resultado que se pretende é que os profesionais sigan contratados tras a súa participación
no programa, na mesma empresa ou noutras grazas a experiencia práctica recibida.


CO300C“Guarnicionería Hermanos Gómez S.L, foi beneficiaría da subvención IN417Z, co bono Eenerxia Peme, por un  porcentaxe do 80%, para Mellora da Iluminación Led”